Płoszaj-Wodnicka

Helena

Twórczo przez życie...

Płoszaj-Wodnicka

Helena

Urodzona w Tomaszowie Lubelskim w 1944r.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych ukończyła w Zamościu a studia artystyczne w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby i Grafiki.

Dyplom z wyróżnieniem  na Wydziale Grafiki w 1971r.

 w Pracowni Litografii doc. W. Kunza i Pracowni Liternictwa  doc. A. Stalony - Dobrzańskiego.

Jest członkiem ZPAP, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu , współzałożycielką grupy twórczej „Grupa Przemyska”.

oraz rodzinnej grupy twórczej  “ 3 POKOLENIA /WODNICCY/.

Od 1971r. była  nauczycielką w PLSP w Jarosławiu.

W latach 1985-92 nauczycielką przedmiotów plastycznych na Wydz. Plastyki

Studium Nauczycielskiego w Przemyślu.

Od 1971 r. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem, między innymi posługuje się techniką  pastelu. Stypendium MKiS w 1973 r.

Powrót ^

HOME

ARTYSTKA

BIO

MALARSTWO

ZDJĘCIA

RECENZJE

ARCHIWUM

KONTAKT